Službena stranica Nogometnog središta Našice

četvrtak, 19. prosinca 2019.

Obavijest - preregistracija igrača i informacije vezane za informatički sustav


Budući da će se u periodu između jesenskog i proljetnog dijela natjecateljske godine 2019/20 vršiti preregistracija igrača, a bit će uvedene i određene promjene vezane za evidenciju liječničkih pregleda igrača, ovim putem Vas želimo na vrijeme uputiti u ono što Vas očekuje. U prilogu se nalazi odluka HNS-a o preregistraciji igrača, a sve detaljnije upute će se u narednom periodu moći dobiti u tajništvu Nogometnog središta Našice. Također, Nogometno središte Našice će u prvom dijelu siječnja 2020. godine organizirati edukaciju za tajnike klubova i osobe koje će vršiti poslove u informatičkom sustavu. U nastavku ćemo navesti najosnovnije smjernice kojih će se trebati pridržavati u budućnosti:

1)    PREREGISTRACIJA IGRAČA

·  Svrha preregistracije je ažuriranje, filtriranje i ''čišćenje'' sustava, odnosno brisanje podataka koji više nisu aktualni iz baze – brisanje iz popisa igrača onih koji više nisu aktivni, učitavanje novih fotografija igrača itd. Sam postupak preregistracije igrača će se odvijati vrlo slično kao i preregistracija igrača koja se obavila 2016. i 2018. godine, a obavljat će se u periodu od 18. 01. – 29. 02. 2020. godine.

·   Klub će u COMET sustavu od svojih postojećih igrača odabrati one koje želi preregistrirati, odnosno one koji su im potrebni u budućnosti. Za sve one igrače koje klub ne preregistrira u periodu preregistracije, smatra se da klub na njih ne računa te će se navedeni igrači moći neometano registrirati u nekom drugom klubu u periodu koji će biti ostavljen za tu svrhu ( 01. – 31. 03. 2020. godine ).
Postupak na računalu: Na izborniku odabrati gumb IGRAČI, a zatim u podizborniku kliknuti na PREREGISTRACIJA. Nakon što se u prozoru otvori ime vašeg kluba, kliknuti na PREGLED. Otvorit će se prozor s popisom svih dosadašnjih aktivnih igrača kluba koji se mogu preregistrirati. Postavljanjem kvačice u kvadratić postavljen desno od imena i prezimena igrača treba označiti sve igrače koje klub želi preregistrirati. Ispod popisa igrača nalazi se gumb ‘’Ispis označenih igrača za preregistraciju’’ te se klikom na njega otvori navedeni ispis koji treba ispisati i ovjeriti te dostaviti u nadležno nogometno središte.

·   Molimo da se pri fotografiranju igrača obrati pažnja na sljedeće (s početkom preregistracije sustav više neće prihvaćati slike upitne kvalitete i u tom smislu će uvjeti prihvaćanja fotografija biti postroženi):
      - fotografija mora biti jasna, a igrač mora biti fotografiran sprijeda (frontalno)
     - molimo da igrača fotografirate ispred jednobojne pozadine, po mogućnosti svijetle boje (najbolje je koristiti zid za pozadinu, a molimo da se igrač ne fotografira npr. na ulici, ispred tzv. ''gelendera'', u kafiću, ispred namještaja koji ne omogućava da se jasno razluči lice i kosa od pozadine…). Fotografiju je potrebno u računalu izrezati kako bi u prvom planu bilo lice igrača.
Postupak na računalu: Otvoriti profil igrača. Neposredno ispod mjesta predviđenog za fotografiju s desne strane ekrana pritisnuti gumb ODABERITE. U otvorenom prozoru pronaći fotografiju koju želimo učitati. Kliknuti na gumb SPREMI nakon učitavanja fotografije.


·  Nakon što dostave svu potrebnu dokumentaciju u tajništvo NS Našice, klubovi će u doglednom roku moći preuzeti nove sportske iskaznice, uz plaćanje naknade za preregistraciju (naknada će biti primjerenog iznosa, a klubovi će o tome biti još dodatno obaviješteni).

·    Ukoliko u zimskom prijelaznom roku klub registrira novog igrača, on neće morati biti obuhvaćen postupkom preregistracije, odnosno svi igrači koji budu registrirani u zimskom prijelaznom roku bit će automatski i preregistrirani). Postupak registracije igrača se odvija po ustaljenom dosadašnjem postupku. Za sve eventualne nejasnoće, kao i eventualne izmjene u postupku preregistracije, nadležan je i rastumačit će ih HNS, odnosno ŽNS Osječko-baranjski i NS Našice.

2)    EVIDENCIJA LIJEČNIČKIH PREGLEDA IGRAČA

·   Budući da će nakon preregistracije igrača u uporabi biti plastične sportske iskaznice igrača, na njih se neće upisivati i ovjeravati liječnički pregled kao što je to bio slučaj do sada. Umjesto na sportsku iskaznicu, potvrda o obavljenom liječničkom pregledu i statusu igrača liječnik će ispisati na svom obrascu ili, ako je klub pripremio, na prigodnom obrascu na kojem će biti vidljivi ime i prezime igrača, datum pregleda, sposobnost i ovjera liječnika. Na istom obrascu je moguće navesti više igrača i podatke o njihovom obavljenom liječničkom pregledu. Također, za ispis popisa igrača se mogu koristiti mogućnosti informatičkog sustava COMET koje klub u dogovoru s liječnikom može doraditi. 

·     Svaki klub treba ovlastiti jednu osobu koja će biti zadužena za unos podataka vezanih za liječnički pregled igrača u informatički sustav HNS-a te o tome obavijestiti Nogometno središte Našice (obrazac se nalazi na poveznici). Ukoliko osoba koja će biti zadužena za unos navedenih podataka već posjeduje korisničko ime u sustavu COMET HNS, ovlasti će joj biti proširene za unos potrebnih podataka. Ukoliko osoba ne posjeduje korisničko ime, generirat će se novo korisničko ime s potrebitim ovlastima.

·  Postupak unosa podataka vezanih za liječnički pregled će biti vrlo jednostavan, a Nogometno središte Našice će uskoro u tom smislu organizirati edukaciju.


Molimo klubove da sve upute shvate ozbiljno budući da su one samo jedan korak do potpune digitalizacije sustava koji slijedi nakon završetka proljetnog dijela natjecanja kada će se u sustav implementirati još nekoliko novina (digitalni potpis zapisnika, elektronička istupnica… ). O svim detaljima vezanim za preregistraciju, klubove ćemo dodatno obavijestiti i uputiti, a savjetujemo da do tada pripreme ono što su u mogućnosti (budući da je najviše problema u dosadašnjoj praksi predstavljalo prikupljanje fotografija svih igrača, a s obzirom na relativno dovoljan period za pripremu, molimo klubove da na vrijeme pripreme iste).



Odluka o preregistraciji igrača 2020. godine
Osoba za unos podataka u COMET -  obrazac